Aktif Karbon Sistemleri

Aktif Karbon Filtreler, Suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artık ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m²/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrelerinin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması beklenir.

Aktif karbon sistemlerinde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında adsorbsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtereler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir.

Aktif Karbon filtreler, insan gücüne gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışırlar. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtreler bu şekilde kendisini yeniler.