Atık Su Arıtma

Evsel, endüstriyel ve çeşitli diğer faaliyetler sonucunda fiziksel kimyasal ve biyolojik yapısı tamamen veya kısmen değişmiş sulara atıksu, deşarj edileceği ortamın fiziksel, kimyasal ve ekolojik yapısını değiştirmeyecek şekilde zararsız hale getirilmesine atıksu arıtma denir.

Gelişen sanayileşme ve endüstrileşme yeni iş imkanlarının yaratılması, işsizlik oranında azalma ve dünya ekonomisine katkı açısından faydalıdır. Ancak evsel ve endüstriyel faaliyetler için su kullanımı gereklidir.

Atıksu arıtma sistemleri yeni bulunmuş bir yöntem değildir. Oluşum alanlarına göre atıksular, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve ileri arıtma yöntemleriyle arıtılabilmektedir. Arıtılan atıksular ise çeşitli deşarj standartlarına getirildiklerinde ise belirli bazı yerlerde tekrar kullanılabilmektedir.