Seperatör Filtreler

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyoduk veya sürekli olarak manüel veya otomatik olarak boşaltılır. Partiküllerden ayrılmış olan su seperatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir.

  •  Speratör Filtreler kesintisiz 24 saat çalışabilir.
  • 70 mikrona kadar tüm partikülleri tutar.
  • Yüksek kapasite aralıklarında çalışabilir.
  • Otomatik olarak kendini temizleme özelliğine sahiptir.
  • Temizleme esnasında suyun kesilmesine gerek yoktur.
  • Yedek parça istemez, içinde hareketli parça yoktur.
  • Yedek parça istemez, içinde hareketli parça yoktur.
  • Bakımı sadece katı maddelerin toplandığı hazneyi temizlemekten ibarettir.
  • Basınç kalıbı sabittir, yüksek kapasitelerde bile debide değişim olmaz.
  • İçinde filtre elemanı olmadığı için tıkanma reski yoktur.