ATIKSU ARITMA

WASTE WATER TREATMENT

Atıksu Arıtma Nedir ?

What is Waste Water Treatment ?
 • Ev, iş yerleri, kurumlar ve fabrika gibi yerlerde kullanıldıktan sonra arta kalan yani boşaltılan sulara “atık su” denir. The water that remains after being used in places such as homes, workplaces, institutions and factories, that is, discharged, is called “waste water”.
 • Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş sular dışında, maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suların tamamı atık su olarak tanımlanmaktadır.atık suların çoğu kanalizasyona karışmakta fakat; bazı yerlerde konumu veya başka durumlar gereği, kanalizasyon bağlantısı olmayabilir ve oradaki atık suyun çekilmesi gerekir. Apart from waters that are polluted as a result of domestic, industrial, agricultural and other uses, all waters originating from mines and ore preparation facilities and water coming from built-up coated and uncoated city areas as a result of the transformation of precipitation from streets, parking lots and similar areas into surface or subsurface flow are defined as wastewater. most of the waste water mixes with the sewerage, but; In some places, due to its location or other circumstances, there may not be a sewer connection and the waste water there must be drawn.
 • Atıksu ile ilgili sorunu olan her endüstriyle çalışan Mefa Arıtma, kuruluşlara deşarj kriterlerini sağlamada yardımcı olmakta, endüstriyel özel dizaynları da projelendirmektedir. Working with every industry that has a problem with wastewater, Mefa Arıtma helps organizations to meet discharge criteria and designs industrial special designs.
 • Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden alıcı ortama deşarj edilecek çıkış suları, sektöre bağlı olarak arıtma tesislerinin sonuna ilave edilecek ek filtrasyon, ultrafiltrasyon ve reverse ozmosiz grupları ile yapılacak arıtım neticesinde üretim prosesinde tekrar kullanılabilecektir. The effluent to be discharged from the industrial wastewater treatment plants to the receiving environment can be reused in the production process as a result of treatment with additional filtration, ultrafiltration and reverse osmosis groups to be added to the end of the treatment plants depending on the sector.
 • Atık Su Arıtma
  • ANAHTAR TESLİM İMALAT TURNKEY MANUFACTURING
   Sisteminizi size tamamlanmış bir şekilde teslim ediyoruz. We deliver your plant completed to you.
  • ÜCRETSİZ KEŞİF VE PROJELENDİRME FREE DISCOVERY AND PROJECT
   Arıtma tesisinizi kurabileceğiniz en uygun yeri sizin için belirliyoruz. We determine the most suitable place for you to set up your treatment plant.
  • SATIŞ SONRASI SERVİS AFTER SALES SERVICE
   Satış sonrası servis ihtiyaçlarınızda sizi yalnız bırakmıyoruz. We do not leave you alone in your after-sales service needs.
  • GARANTİ WARRANTY
   Ürünlerimizin garantisini veriyor, bir problem anında destek sağlıyoruz. We guarantee our products and provide support in case of a problem.