YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SOFTENING SYSTEMS

OTOMATİK VALF KONTROLLÜ TEKLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SINGLE SOFTENING SYSTEMS WITH AUTOMATIC VALVE CONTROL
Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Su yumuşatma sistemleri; suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir. Bu nedenle yumuşatma sistemi, sudaki sertliğin giderilmesi,ve içme sularının yumuşatılması ayrıca suyun tadınında iyileşmesini sağlar.. Yumuşatma sistemleri haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir. Calcium magnesium ions dissolved in water cause hardness in water. water softening systems; They are systems that remove Calcium (Ca) and Magnesium (Mg) ions in water that cause hardness. For this reason, the softening system ensures that the hardness of the water is removed, and the drinking water softens and also improves the taste of the water. The resin, which has reached saturation, is regenerated with salt water and is cleaned of calcium and magnesium ions.
  • WCY marka FRP tanklı With WCY brand FRP tank
  • Katyonik reçine Cationic resin
  • Maksimum çalışma basıncı 6 bar Maximum working pressure 6 bar
  • Alt ve Üst Difüzör yapısı ( Kapasitelere göre farklı Opsiyonları vardır. ) Bottom and Top Diffuser structure (There are different options according to the capacities.)
  • Kontrol Valfleri ( Müşteri isteğine göre farklı modeller kullanılmaktadır.) Control Valves (Different models are used according to customer request.)
  • 1 lt reçine için 150 gr tuz tüketimi kabul edilmiştir 150 g salt consumption is accepted for 1 liter resin.
  • Reçine kapasitesi 6000 Fr/litre reçine kabul edilmiştir Resin capacity 6000 Fr/liter resin accepted