OTOMATİK VALF KONTROLLÜ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

AUTOMATIC VALVE CONTROLLED ACTIVATED CARBON FILTER SYSTEMS

AKTİF KARBON FİLTRELEME

ACTIVATED CARBON FILTER
AquaCell Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir.Aktif karbon filtrenin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.
Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.
AquaCell Activated carbon filters are used for the purification of undesirable chlorine, color, taste, odor-giving molten gases, residues and organic substances in water. Activated carbon is a coal-like material with a very large surface area (1000-1500 m2/gr). In Activated Carbon Systems, during the purification of water, besides the filtration mechanism, the absorption mechanism also operates. For this reason, Activated Carbon Filters are systems that perform physico-chemical purification.
In Activated Carbon Systems, during the purification of water, besides the filtration mechanism, the absorption mechanism also operates. For this reason, Activated Carbon Filters are systems that perform physico-chemical purification.