PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ

PACKAGE WASTE WATER SYSTEMS
Biyolojik paket evsel atık su arıtma sistemleri, havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içerisinde gerçekleştirildiği sistemlerdir. Biological packaged domestic wastewater treatment systems are systems in which aeration and precipitation are carried out in the same reactor.
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
PAKET ATIK SU SİSTEMLERİ
Özellikler: Specifications:
  • 25-1000 kişilik evsel yerleşimler için uygulanan sistemlerdir.
  • Sistemden çıkan arıtılmış sular ek filtrasyon sistemleri ile bahçe sulamada kullanılabilir.
  • Arıtılan su, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak alıcı ortama deşarj edilir.
  • These are the systems applied for residential settlements of 25-1000 people.
  • Treated water from the system can be used for garden irrigation with additional filtration systems.
  • The treated water is discharged to the receiving environment in accordance with the Water Pollution and Control Regulation.