Faaliyet Alanlarımız Fields of Activity
Sizlere sorunsuz hizmet verdiğimiz alanlarımızdan bazıları... Some of the areas where we serve you without any problems...
Evsel Ürünler Domestic Products
 • Ters Ozmos Sistemleri Reverse Osmosis Systems
 • Su Yumuşatma Sistemleri Water Softening Systems
 • Ultraviyole Sistemleri Ultraviolet Systems
 • Çoklu Arıtma Sistemleri Multiple Treatment Systems
 • Su Filtrasyon Sistemleri Water Filtration Systems
 • Su Sebilleri Water Dispensers
Havuz Sistemleri Pool Systems
 • Prefabrik Havuz Prefabricated Pool
 • Panel Havuz Panel Pool
 • Betonarme Havuz Reinforced Concrete Pool
 • Fiber Havuz Fiber Pool
 • Jakuzi ve Masaj Havuzu Jacuzzi and Massage Pool
 • Olimpik ve Yarı Olimpik Havuz Olympic and Semi-Olympic Pool
 • Aquapark Havuzları Aquapark Pools
 • Süs Havuzları Ornament Pools
Endüstriyel Arıtma Industrial Treatment
 • Kuyu Suyu Ters Ozmos Well Water Reverse Osmosis
 • Deniz Suyu Ters Ozmos Sea Water Reverse Osmosis
 • Nanofiltrasyon Sistemleri Nanofiltration Systems
 • Mekanik Filtrasyon Sistemleri Mechanical Filtration Systems
 • Kartuş Filtrasyon Sistemleri Cartridge Filtration Systems
 • Medya Filtrasyon Sistemleri Media Filtration Systems
 • Ultrafiltrasyon Sistemleri Ultrafiltration Systems
 • İyon Değişim Sistemleri Ion Exchange Systems
 • Atık Su Arıtma Sistemleri Waste Water Treatment Systems
 • Gri Su Arıtma Sistemleri Gray Water Treatment Systems
 • Dezenfeksiyon Sistemleri Disinfection Systems
 • Pompa ve Hidrofor Sistemleri Pump and Booster Systems
Atıksu Arıtma Wastewater Treatment
 • Kimyasal Atıksu Sistemleri Chemical Wastewater Systems
 • Biyolojik Arıtma Sistemleri Biological Treatment Systems
 • MBR Sistemleri MBR Systems
 • Betonarme Atıksu Sistemleri Reinforced Concrete Wastewater Systems