TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

GAMA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

GAMA SERIES REVERSE OSMOSIS SYSTEMS
150 m3/gün ile 1650 m3/gün 150 m3/day to 1650 m3/day
Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (deniz suyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir. Membrane filtration process for obtaining pure water, which is applied to waters where conventional treatment systems are insufficient (sea water, water with high conductivity, well water, etc.), separating all unwanted minerals in the water from the water, is called Reverse Osmosis. Osmosis is a natural phenomenon and in short, it is the passage of water from a less dense medium to a highly dense medium. This process continues until the osmotic balance is achieved. Reverse osmosis, on the other hand, is the reversal of this osmotic flow. AquaCell Reverse Osmosis Systems successfully provide pure water as a result of this process. AquaCell Reverse Osmosis Systems, on the other hand, can be produced according to different designs and designs according to customer requests.
 • Membran kılıfları FRP Membrane sleeves FRP
 • TFC Spiral sarım membranlar 8" çap TFC Spiral wound membranes 8" diameter
 • AISI304 veya AISI316 kalite paslanmaz çelik dikey santrifüj yüksek basınç pompası AISI304 or AISI316 quality stainless steel vertical centrifugal high pressure pump
 • ST-37 Epoxy boyalı karbon çelik veya AISI304 Paslanmaz çelik şase ST-37 Epoxy painted carbon steel or AISI304 Stainless steel chassis
 • 5 Mikron hassasiyetinde kartuş filtre Cartridge filter with 5 micron precision
 • Alçak basınç hattı U-PVC PN16 Low pressure line U-PVC PN16
 • Yüksek basınç hattı AISI304 Paslanmaz çelik High pressure line AISI304 Stainless steel
 • Giriş elektrik aktüatörlü kelebek vana Butterfly valve with inlet electric actuation
 • Pompa çıkışı ve atık su hattında basınç ayar glob vanaları Pressure regulating globe valves in pump outlet and waste water line
 • Alçak ve yüksek basınç şalteri Low and high pressure switch
 • Ürün suyu ve atık su debimetreleri Product water and waste water flow meters
 • Gliserinli manometreler Glycerin manometers
 • Ürün suyu suyu iletkenlik göstergesi (0-2000µS/cm) Product water conductivity indicator (0-2000µS/cm)
 • Ürün suyu pH ölçer (opsiyonel ) Product water pH meter (optional)
 • Autoflush, otomatik durulama ve kimyasal yıkama Sistemi Autoflush, automatic rinsing and chemical washing System
 • On-Off şalteri On-Off switch
 • PLC ve oparatör panel PLC and operator panel
 • 380 V/50Hz/3ph 380 V/50Hz/3ph
 • IP56 kontrol panosu IP56 control board
 • Giriş suyu TDS : 0 - 2,000 ppm Inlet water TDS : 0 - 2,000 ppm
 • Çalışma basıncı : 10 ile 15 bar arası Working pressure: Between 10 and 15 bar
 • Giriş suyu basıncı : 2 ile 5 bar arası Inlet water pressure: 2 to 5 bar
 • Sertlik 3 Fransızdan fazla ise ASC dozajı gerekir ASC dosage is required if the hardness is more than 3 French
 • pH aralığı: 6 - 8 pH range: 6 - 8
 • Silika (SiO2) Toleransı: 25 ppm max. @ 60% verimde Silica (SiO2) Tolerance: 25 ppm max. @ 60% efficiency
 • Max. Giriş suyu sıcaklığı = 30º C Max. Max. Inlet water temperature = 30º C Max.
 • Max Demir (Fe) toleransı : 0.05 ppm , ASC dozlanıyor ise 0,2 ppm Max Iron (Fe) tolerance: 0.05 ppm, 0.2 ppm if ASC is dosed
 • Hidrojen Sülfür olmamalıdır. It should not be Hydrogen Sulfide.
 • Bulanıklık olmamalıdır ( NTU ) No blur ( NTU )