ÖLÇME VE DOZLAMA SİSTEMLERİ

MEASURING AND DOSING SYSTEMS
ÖLÇME VE DOZLAMA SİSTEMLERİ
ÖLÇME VE DOZLAMA SİSTEMLERİ
Motor tahrikli pompalar, adından da anlaşılacağı üzere, bir elektrik motoru yardımıyla hareket eden bir diyaframın sırayla basınç ve vakum oluşturması mantığına dayanarak çalışan pozitif deplansmanlı pompalardır. Selonoid tip pompalarda ise diyafram hareketi, motor tahrikli pompaların aksine elektrik motoru ile değil bir sargı üzerinde yaratılan elektromanytik alan sayesinde sağlanmaktadır.
Bir çok kimyasalı dozajlanabilecek malzeme seçeneğine sahip bu pompalar on - off, zaman, 4-20 mA sinyali ve kumandalı olmak üzere her türlü otomasyona uygun konfigürasyonla da temin edilebilir.
Motor-driven pumps, as the name suggests, are positive displacement pumps that operate on the principle that a diaphragm that moves with the help of an electric motor creates pressure and vacuum alternately. In solenoid type pumps, the diaphragm movement is provided by the electromagnetic field created on a winding, not by an electric motor, unlike motor-driven pumps.
These pumps, which have material options for dosing many chemicals, can also be supplied with any automation configuration, including on-off, time, 4-20 mA signal and remote control.
  • Su & Atık Su Arıtma Tesisleri Water & Waste Water Treatment Plants
  • Kimya Sektörü Chemical Industry
  • Petro Kimya Sektörü Petrochemical Industry
  • Endüstriyel Tesisler Industrial Facilities
  • Gıda Sektörü Food industry
  • Maden Sektörü Mining Industry
  • Enerji Tesisleri Energy Facilities
  • Tekstil Sektörü Textile Industry
  • Hassas dozlamanın önemli olduğu diğer tüm uygulamalar All other applications where precise dosing is important