Hakkımızda

About Us

Bilinçsiz kullanımdan dolayı su kaynaklarımız giderek azalmakta ve tükettiğimiz su kalitesi her geçen gün daha da düşmektedir. Firmamız, gelecek nesillere “Doğanın bize sunduğu bu vazgeçilmez ancak sınırlı kaynaktan” mahrum bırakmamak bilinci ve sorumluluğu içerisindedir. Bu duyarlılıktaki değerli müşterilerimize; Due to unconscious use, our water resources are gradually decreasing and the quality of water we consume is decreasing day by day. Our company has the awareness and responsibility not to deprive future generations of "this indispensable but limited resource that nature offers us."

Şebeke Suları, Doğal Kaynak Suları, Kullanım Suları, Yüzme – Süs Havuzu Suları, Atık Sular

için gerekli her türlü arıtma ve geri kazanım işlerinde güvenilir, sorunsuz, zamanında ve kesin çözümler üretmek amacı ve yeterliliğiyle hizmet vermektedir.

Provides services with the aim and competence to produce reliable, trouble-free, timely and precise solutions in all kinds of treatment and recovery works required for

Network Water, Natural Spring Water, Utility Water, Swimming - Ornamental Pool Water, Waste Water.

Vizyonumuz; Our Vision;

  • Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak. To provide lasting superiority by creating differences.
  • Dünyanın önde gelen firmaları ile uzmanlık alanlarımızı geliştirmek, etkinliğimizi sürekli arttırmak. To improve our areas of expertise with the world's leading companies and to increase our efficiency continuously.
  • Çalışanlarımıza üretkenliklerini sergileyebilecekleri bir ortam hazırlamak. To prepare an environment where our employees can demonstrate their productivity.
  • Su arıtma alanında bir marka olmak. To be a brand in the field of water treatment.

Misyonumuz; Our Mission;

  • Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda satış ve satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. To keep customer satisfaction at the highest level in our sales and after-sales services in line with our goals and strategies.
  • Teknolojik gelişmeleri hızlı ve etkin bir şekilde takip ederek yeniliklere açık olmak. To be open to innovations by following technological developments quickly and effectively.
  • Kurmuş olduğumuz sistemlerle çevre üzerinde olumlu etkilerde bulunmak. To have positive effects on the environment with the systems we have established.
  • Güvenilirliği koruyarak dinamik ve hızlı çalışma performansını azimle sürdürmek. Maintaining dynamic and fast working performance with determination while maintaining reliability.

Bizimle İletişime Geçin Contact Us

İletişim Contact

Yeşil Düşün Yeşil Düşün