ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ

ULTRAVIOLET SYSTEMS

ULTRAVİYOLE SİSTEMLERİ

ULTRAVIOLET SYSTEMS
Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV IŞINI verilir. Bu ultraviyole ışınları mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale gelmelerini sağlar. Bu şekilde ortalama % 99.9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.
Bu sistemle mikroorganizmaların öldürülebilmeleri için ultraviyole ışının direkt olarak üzerlerine çarpması gerekir. Bu nedenle su, Ultraviyole sistemine girmeden önce içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametreler sudan uzaklaştırılmış olmalıdır. Bunun için ultraviyole öncesinde kum filtresi veya kartuş filtrenin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Ultraviyole Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, sistemin nihai kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır. Ayrıca, sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ultraviyole ünitelerinde iyi bir verim elde etmek için periyodik bakım önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak, periyodik olarak kuvartz cam temizliği yapılmadır. Bu temizliğin yapılmaması durumunda, UV ışınım etkinliğini azalacak ve cihaz verimi düşecektir.
Disinfection with Ultraviolet Systems is the process of neutralizing microorganisms without adding any chemicals or oxidants to the water. Thanks to the ultraviolet lamp placed in a tube-like glass case, the water entering the device is given a dosed UV light. These ultraviolet rays cause microorganisms to become inactive by disrupting their DNA structure. In this way, an average disinfection efficiency of 99.9% is achieved.
In order for microorganisms to be killed with this system, ultraviolet light must hit them directly. Therefore, before the water enters the Ultraviolet system, parameters such as sediment and turbidity must be removed from the water. For this, it is recommended to use a sand filter or a cartridge filter before ultraviolet.
Another issue to be considered in Ultraviolet Systems is to put the system as close to final use as possible. In addition, the water coming out of the system should not enter a separate unit, especially open to the atmosphere, and should be used without waiting. Periodic maintenance is important to obtain a good efficiency in ultraviolet units. Quartz glass cleaning should be done periodically depending on the UV lamp change and raw water quality once a year. If this cleaning is not done, UV radiation efficiency will decrease and device efficiency will decrease.
 • Gövde 304 Kalite paslanmaz çelik Body 304 quality stainless steel
 • Güç kaynağı 220 V 50 Hz Power supply 220 V 50 Hz
 • Çalışma basıncı 8 Bar Working pressure 8 Bar
 • Lamba ömrü 9000 Saat Lamp life 9000 Hours
 • Çalışma sıcaklığı 2-40 oC Operating temperature 2-40 oC
 • Bağlantı tipi Nipel (Dış Dişli) olarak üretilmektedir. Connection type is produced as Nipple (External Threaded).
 • Lamba marka FIRSTLIGHT ( ISO 9001 sertifikalı) Lamp brand FIRSTLIGHT ( ISO 9001 certified)
 • Hour Meter, Arıza Gösterge Led'i bulunmaktadır. (E 50 UV Hariçtir.) Hour Meter, Fault Indicator LED is available. (Excluding E 50 UV.)
 • Uygulaması basittir. Its application is simple.
 • Dezenfeksiyon kabiliyeti yüksektir. It has high disinfection ability.
 • Su içinde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz. It does not form by-products and residual substances in water.
 • Suyun tadına etki etmez. It does not affect the taste of the water.
 • Korozif madde oluşumu yoktur. There is no formation of corrosive substance.
 • Ekonomiktir. It's economic.