YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SOFTENING SYSTEMS

ÇELİK TANKLI YÜZEY BORULAMALI TEKLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

SINGLE SOFTENING SYSTEMS WITH SURFACE PIPING WITH STEEL TANK
Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. AquaCell su yumuşatma sistemleri; suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir. Bu nedenle yumuşatma sistemi, sudaki sertliğin giderilmesi,ve içme sularının yumuşatılması ayrıca suyun tadınında iyileşmesini sağlar.. Yumuşatma sistemleri haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir. Calcium magnesium ions dissolved in water cause hardness in water. AquaCell water softening systems; They are systems that remove Calcium (Ca) and Magnesium (Mg) ions in water that cause hardness. For this reason, the softening system ensures that the hardness of the water is removed, and the drinking water softens and also improves the taste of the water. The resin, which has reached saturation, is regenerated with salt water and is cleaned of calcium and magnesium ions.
 • Epoksi boyalı karbon çelik tanklı With epoxy painted carbon steel tank
 • AquaCell marka katyonik reçine AquaCell brand cationic resin
 • Maksimum çalışma basıncı 6 bar Maximum working pressure is 6 bars.
 • Sistem debi kontrollüdür The system is flow controlled
 • Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar (Opsiyonel Elektrik Aktüatör seçeneği) Butterfly valves with pneumatic actuator (Optional Electric Actuator option)
 • S -1220 ve S -1620 alt toplama yapısı ahtapot difüzör S -1220 and S -1620 sub-collection structure octopus diffuser
 • S -2020 ve S - 2420 alt toplama yapısı ayna üzeri mantar difüzör S -2020 and S - 2420 sub-collection structure mushroom diffuser on mirror
 • PVC-U malzeme yüzey borulama (Opsiyonel galvaniz yüzey borulama seçeneği) PVC-U material surface piping (Optional galvanized surface piping option)
 • Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler Sample taps and manometers at system inlets and outlets
 • PLC bazlı Siemens logo kontrol paneli (Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği) PLC based Siemens logo control panel (Optional touch screen option)
 • Elektrik 220V / 50 Hz / 1 pH Electricity 220V / 50 Hz / 1 pH
 • 1 lt reçine için 150 gr tuz tüketimi kabul edilmiştir 150 g salt consumption is accepted for 1 liter resin.
 • Reçine kapasitesi 6000 Fr/litre reçine kabul edilmiştir Resin capacity 6000 Fr/liter resin accepted
 • Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye aittir. Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar'dır. The supply of dry instrument air required for the operation of the pneumatic valves belongs to the customer. Recommended compressor capacity is minimum 100 Lt/min @ 8 bar.
 • Firmamız bünyesinde Basınçlı Ekipmanlar Standartlarına uygun ve sertifikalı Arıtma sistemleri için Metal Tanklar üretilebilmektedir. AD 2000 MERKBLATT ASME SEC.VIII EN 13445 (TÜV NORD SYSTEMS NOTIFIED BODY NUMBER 0045 onaylı) Within our company, Metal Tanks can be produced for Purification systems in accordance with Pressure Equipment Standards and certified. AD 2000 MERKBLATT ASME SEC.VIII EN 13445 (certified by TÜV NORD SYSTEMS NOTIFIED BODY NUMBER 0045)