AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

ACTIVATED CARBON FILTER SYSTEMS

FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

SURFACE PIPING ACTIVATED CARBON FILTER SYSTEMS WITH FRP TANK
Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat , koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Activated carbon filters are used for the purification of undesirable chlorine, color, taste, odor-giving molten gases, residues and organic substances in water. Activated carbon is a coal-like material with a very large surface area (1000-1500 m2/gr).
 • WCY marka FRP tanklı With WCY brand FRP tank
 • AquaCell marka coconut bazlı aktif karbon AquaCell coconut-based activated carbon
 • Maksimum çalışma basıncı 6 bar Maximum working pressure 6 bar
 • Zaman kontrollü ters yıkama Time-controlled backwash
 • Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar (Opsiyonel elektrik aktüatör seçeneği) Butterfly valves with pneumatic actuator (Optional electric actuator option)
 • Alt toplama yapısı ahtapot difüzör Bottom collection structure octopus diffuser
 • PVC-U malzeme yüzey borulama (Epoksi boyalı şase üzeri) PVC-U material surface piping (on epoxy painted chassis)
 • Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler Sample taps and manometers at system inlets and outlets
 • PLC bazlı Siemens logo kontrol paneli (Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği) PLC based Siemens logo control panel (Optional touch screen option)
 • Elektrik 220V /50 Hz / 1 pH Electricity 220V / 50 Hz / 1 pH
 • Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye aittir. Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar'dır. The supply of dry instrument air required for the operation of the pneumatic valves belongs to the customer. Recommended compressor capacity is minimum 100 Lt/min @ 8 bar.