ATIK SU EKİPMANLARI

WASTE WATER EQUIPMENTS

DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR

DIFFUSERS AND BLOWERS
Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde atık suyun oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan difüzörler, disk ve tüp olmak üzere imal edilmektedir. Membran yapıları sayesinde ince hava kabarcıkları oluşturarak oksijen transfer verimini azami ölçüde arttırmaktadır. Havalandırılacak havuz veya tankın boyutuna, şekline ve oksijen ihtiyacına göre seçilen membran difüzörlerin her iki tipi de maksimum 12 Nm3/h hava kapasitesine ulaşabilmektedir. Atıksuyun tipine göre difizörler, EPDM veya silikon membranlı olarak temin edilebilmekte ve tek bir bağlantı parçası sayesinde kolaylıkla monte edilebilmektedir.
Blowerlar,30Nm3/h'ten başlayan ve 2150Nm3/h'e kadar uzanan çok geniş bir kapasite aralığına sahiptir. Blowerların çalışma basıncı bazı modellerde 750 mbar'a kadar uzanmaktadır.
Diffusers used to meet the oxygen need of wastewater in domestic and industrial wastewater treatment plants are manufactured as disc and tube. Thanks to its membrane structures, it creates fine air bubbles and increases the oxygen transfer efficiency to the maximum extent. Both types of membrane diffusers, which are selected according to the size, shape and oxygen requirement of the pool or tank to be ventilated, can reach a maximum air capacity of 12 Nm3/h. Depending on the type of wastewater, diffusers can be supplied with EPDM or silicone membranes and can be easily mounted thanks to a single connection piece.
Blowers have a very wide capacity range starting from 30Nm3/h and extending up to 2150Nm3/h. The working pressure of the blowers is up to 750 mbar in some models.
DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR
DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR
DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR
DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR
 • Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Domestic Wastewater Treatment Plants
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Industrial Wastewater Treatment Plants
 • Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Package Wastewater Treatment Plants
 • Su ve Atıksu Arıtma Water and Wastewater Treatment
 • Tekstil Makinaları Textile Machinery
 • Metal Kaplama banyoları Metal Plating baths
 • Gıda, çimento ve plastik sektöründe pnömatik taşıma uygulamaları Pneumatic conveying applications in the food, cement and plastics industry
 • PVC Kaplama PVC coating
 • Un ve Yem Sektörü Flour and Feed Industry
 • Kumlama Sandblasting
 • Takım tezgahlarında talaş taşıma Chip handling on machine tools
 • Ambalaj Sektörü Packaging Industry
 • Bina içi pnömatik haberleşme sistemleri Indoor pneumatic communication systems
 • Şişe ve ambalaj kurulaması Bottle and packaging drying
 • Merkezi vakum ile temizleme Cleaning with a central vacuum
 • Jakuziler Jacuzzis
 • Balık Çiftlikleri Fish Farms
 • Matbaa Sektörü Printing Industry
 • Seramik Sektörü Ceramics Industry