ATIK SU EKİPMANLARI

WASTE WATER EQUIPMENTS

FİLTREPRESS

FILTERPRESS
Kurulmuş atıksu sistemlerinde biriken çamuru susuzlaştırmak için kullanılan sistemlerdir. They are systems used to dewater the sludge accumulated in established wastewater systems.