KUM FİLTRESİ

SAND FILTER

KUM FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

SAND FRP TANK SURFACE PIPING SAND FILTER SYSTEMS
Kum Filtreleri suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sand Filters are used to remove suspended solids, turbidity and other particles contained in water.
  • WCY marka FRP tanklı With WCY brand FRP tank
  • Maksimum çalışma basıncı 6 bar Maximum working pressure 6 bar
  • Zaman kontrollü ters yıkama Time-controlled backwash
  • Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar (Opsiyonel elektrik aktüatör seçeneği) Butterfly valves with pneumatic actuator (Optional electric actuator option)
  • Alt toplama yapısı ahtapot difüzör Bottom collection structure octopus diffuser
  • PVC-U malzeme yüzey borulama (Epoksi boyalı şase üzeri) PVC-U material surface piping (on epoxy painted chassis)
  • Sistem giriş çıkışlarında numune muslukları ve manometreler Sample taps and manometers at system inlets and outlets
  • PLC bazlı Siemens logo kontrol paneli (Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği) PLC based Siemens logo control panel (Optional touch screen option)
  • Elektrik 220V /50 Hz / 1 pH Electricity 220V /50 Hz / 1 pH
  • Pnömatik vanaların çalışması için gerekli kuru enstrüman havası temini müşteriye aittir. Önerilen kompresör kapasitesi minimum 100 Lt/dk @ 8 bar'dır. The supply of dry instrument air required for the operation of the pneumatic valves belongs to the customer. Recommended compressor capacity is minimum 100 Lt/min @ 8 bar.