KUM FİLTRESİ

SAND FILTER

OTOMATİK VALF KONTROLLÜ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

SAND FILTER SYSTEMS WITH AUTOMATIC VALVE CONTROL
Kum Filtreleri suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur. Sand Filters are used to remove suspended solids, turbidity and other particles contained in water. The system is formed by placing more than one layer inside the body with different granulometry degrees.

Multi Media Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır. Multi Media Filtreler, proses suyu ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde de kullanılırlar. Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır. İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum süre çalışırlar. Multi media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler ; filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir Multi Media Filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun altındadır. In addition to separating solids from water, Multi Media Filters have a second duty to protect the equipment that will be positioned after them. In a well-filtered system, the load that will go to other purification filters will be minimized, so the life of the equipment will be extended and its efficiency will be increased. Multi Media Filters are also used as a pre-treatment in the treatment of process water and drinking water, or to remove the turbidity of the treated water from wastewater treatment systems. Multi Media Filters offer the most suitable solution for various capacities and speeds to meet your filtration needs. They work for optimum time with operating comfort and service support. Parameters affecting the efficiency of the multimedia filter; The filter body is well bedding and the surface speed is chosen correctly. The filtration precision is below 15-20 microns in a Multi Media Filter that is well-bedded and selected according to the surface velocity of the pollution load.

Servis periyodunda, süzülerek filtre katmanları arasında tutulan partiküller, geri yıkama periyodunda deşarj edilerek, filtre malzemesinin temizlenerek medianın tazelenmesi sağlanır. AquaCell filtrasyon sistemlerinde insan sağlığı ön planda tutulduğundan sistemlerimizde kullanılan mineraller dünya gıda normlarına uygundur. During the service period, the particles trapped between the filter layers are discharged during the backwash period, and the filter material is cleaned and the media is refreshed. Since human health is prioritized in AquaCell filtration systems, the minerals used in our systems comply with world food norms.