TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

ALFA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

ALPHA SERIES REVERSE OSMOSIS SYSTEMS
1 m3/gün - 30 m3/gün 1 m3/day - 30 m3/day
Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (deniz suyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir. Membrane filtration process for obtaining pure water, which is applied to waters where conventional treatment systems are insufficient (sea water, water with high conductivity, well water, etc.), separating all unwanted minerals in the water from the water, is called Reverse Osmosis. Osmosis is a natural phenomenon and in short, it is the passage of water from a less dense medium to a highly dense medium. This process continues until the osmotic balance is achieved. Reverse osmosis, on the other hand, is the reversal of this osmotic flow. AquaCell Reverse Osmosis Systems successfully provide pure water as a result of this process. AquaCell Reverse Osmosis Systems, on the other hand, can be produced according to different designs and designs according to customer requests.
 • Membran kılıfları FRP veya Paslanmaz çelik Membrane sleeves FRP or Stainless steel
 • TFC Spiral sarım membranlar 2,5” ve 4" çap TFC Spiral wound membranes 2,5” and 4" diameter
 • AISI304 Kalite paslanmaz çelik dikey santrifüj yüksek basınç pompası ( ALFA340/440/540/640 ) AISI304 quality stainless steel vertical centrifugal high pressure pump (ALFA340/440/540/640)
 • Prinç gövde rotary tipi pompa yüksek basınç pompası ( ALFA125/140/240 ) Brass body rotary type pump high pressure pump ( ALFA 125/140/240 )
 • AISI304 Kalite paslanmaz çelik şase AISI304 quality stainless steel chassis
 • 5 Mikron hassasiyetinde kartuş filtre Cartridge filter with 5 micron precision
 • Alçak ve yüksek basınç boruları U-PVC zonder PN20 Low and high pressure pipes U-PVC zonder PN20
 • Giriş solenoid vanası inlet solenoid valve
 • Pompa çıkışı ve atık su hattında basınç ayar iğne vanaları Pressure regulating needle valves in pump outlet and waste water line
 • Alçak ve yüksek basınç şalteri Low and high pressure switch
 • Temiz ve atık su debimetreleri Clean and waste water flow meters
 • Geri devir debimetresi ( Sadece ALFA 340/440/540/640 mevcuttur ) Return flow meter (Only ALFA 340/440/540/640 is available)
 • Gliserinli manometreler Glycerin manometers
 • Ürün suyu suyu iletkenlik göstergesi (0-2000µS/cm) Product water conductivity indicator (0-2000µS/cm)
 • Autoflush sistemi Autoflush system
 • On-Off şalteri On-off switch
 • RO Elektronik kontrol kartı, alarm ve durum lambaları RO Electronic control card, alarm and status lamps
 • 220 V/50Hz/1ph ( ALFA 125/140/240 ) 220V/50Hz/1ph (ALFA 125/140/240)
 • 380 V/50Hz/3ph (ALFA 340/440/540/640 )
 • IP56 Kontrol panosu IP56 Control board
 • Giriş suyu TDS : 0 - 2,000 ppm Inlet water TDS : 0 - 2,000 ppm
 • Çalışma basıncı : 10 ile 15 bar arası Working pressure: Between 10 and 15 bar
 • Giriş suyu basıncı : 2 ile 5 bar arası Inlet water pressure: 2 to 5 bar
 • Sertlik 3 Fransızdan fazla ise ASC dozajı gerekir ASC dosage is required if the hardness is more than 3 French
 • pH aralığı: 6 - 8 pH range: 6 - 8
 • Silika (SiO2) Toleransı: 25 ppm max. @ 60% verimde Silica (SiO2) Tolerance: 25 ppm max. @ 60% efficiency
 • Max. Giriş suyu sıcaklığı = 30º C Max. Max. Inlet water temperature = 30º C Max.
 • Max Demir (Fe) toleransı : 0.05 ppm , ASC dozlanıyor ise 0,2 ppm Max Iron (Fe) tolerance: 0.05 ppm, 0.2 ppm if ASC is dosed
 • Hidrojen Sülfür olmamalıdır. It should not be Hydrogen Sulfide.
 • Bulanıklık olmamalıdır ( NTU < 1 ) No blur ( NTU < 1 )
 • Yağ-Gres olmamalıdır There should be no oil-grease
 • SDI < 5
 • Mikrobiyolojik kirlilik olmamalıdır No microbiological contamination