TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

BUDGET SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

BUDGET SERIES REVERSE OSMOSIS SYSTEMS
720 lt/gün - 75 m³/gün Paslanmaz çelik 720 lt/day - 75 m³/day Stainless steel
Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (deniz suyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. AquaCell Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir. Membrane filtration process for obtaining pure water, which is applied to waters where conventional treatment systems are insufficient (sea water, water with high conductivity, well water, etc.), separating all unwanted minerals in the water from the water, is called Reverse Osmosis. Osmosis is a natural phenomenon and in short, it is the passage of water from a less dense medium to a highly dense medium. This process continues until the osmotic balance is achieved. Reverse osmosis, on the other hand, is the reversal of this osmotic flow. AquaCell Reverse Osmosis Systems successfully provide pure water as a result of this process. AquaCell Reverse Osmosis Systems, on the other hand, can be produced according to different designs and designs according to customer requests.
 • Membran kılıfları FRP veya Paslanmaz çelik Membrane sleeves FRP or Stainless steel
 • TFC Spiral sarım membranlar 2,5” ve 4" çap TFC Spiral wound membranes 2,5” and 4" diameter
 • SS304 paslanmaz çelik dikey santrifüj yüksek basınç pompası (BT 340-BT1540 arası cihazlarda) SS304 stainless steel vertical centrifugal high pressure pump (in devices from BT 340 to BT1540)
 • Prinç gövde rotary tipi yüksek basınç pompası (BT 125/1 -BT 240 arası cihazlarda) Brass body rotary type high pressure pump (in devices between BT 125/1 -BT 240)
 • St-37 epoksi boyalı karbon çelik şase St-37 epoxy painted carbon steel chassis
 • 5 mikron hassasiyetinde kartuş filtre Cartridge filter with 5 micron precision
 • Alçak ve yüksek basınç boruları U-PVC / Zonder Low and high pressure pipes U-PVC / Zonder
 • Otomatik vanalar solenoid vana automatic valves solenoid valve
 • Pompa çıkışı ve atık su hattında basınç ayar vanası (BT 340 - BT1540 arası cihazlarda) Pressure regulating valve in pump outlet and waste water line (in devices from BT 340 to BT1540)
 • Alçak basınç şalteri low pressure switch
 • Ürün suyu ve atık su çizik debimetreleri Product water and waste water scratch flow meters
 • Gliserinli manometreler Glycerin manometers
 • Ürün suyu iletkenlik göstergesi Product water conductivity indicator
 • RO elektronik kontrol kartı RO electronic control card
 • 220 V/50Hz/1ph ( BT 125/1 -BT 240 arası cihazlarda) 220 V/50Hz/1ph (in devices between BT 125/1 -BT 240)
 • 380 V/50Hz/3ph (BT 340-BT1540 arası cihazlarda) 380 V/50Hz/3ph (in devices between BT 340-BT1540)
 • Antiskalant dozaj sistemi dahil değildir Antiscalant dosing system not included
 • Giriş suyu TDS : 0 - 2,000 ppm Inlet water TDS : 0 - 2,000 ppm
 • Çalışma basıncı : 10 ile 15 bar arası Working pressure: Between 10 and 15 bar
 • Giriş suyu basıncı : 2 ile 5 bar arası Inlet water pressure: 2 to 5 bar
 • Sertlik 3 Fransızdan fazla ise ASC dozajı gerekir ASC dosage is required if the hardness is more than 3 French
 • pH aralığı: 6 - 8 pH range: 6 - 8
 • Silika (SiO2) Toleransı: 25 ppm max. @ 60% verimde Silica (SiO2) Tolerance: 25 ppm max. @ 60% efficiency
 • Max. Giriş suyu sıcaklığı = 30º C Max. Max. Inlet water temperature = 30º C Max.
 • Max Demir (Fe) toleransı : 0.05 ppm , ASC dozlanıyor ise 0,2 ppm Max Iron (Fe) tolerance: 0.05 ppm, 0.2 ppm if ASC is dosed
 • Hidrojen Sülfür olmamalıdır. It should not be Hydrogen Sulfide.
 • Bulanıklık olmamalıdır ( NTU < 1 ) No blur ( NTU < 1 )
 • Yağ-Gres olmamalıdır There should be no oil-grease
 • SDI < 5
 • Mikrobiyolojik kirlilik olmamalıdır No microbiological contamination